6d  Delavnica o vlogi mirujočega dela vrta - Gorenjski Glas