7d  »Državno premoženje je plen posameznikov« - Svet24