35d  Evropska komisija objavila osnutek delegiranega akta o te... - Delo