6d  Lani je prišlo do censkega preobrata na trgu stanovanjski... - Delo