109d  V okolici Šmarjeških Toplic šibak potresni sunek - Dolenjski list