103d  »Vedno je možnost za mutacijo virusa in novo pandemijo« - Delo