107d  Ana s številko 15, Ilka z 31, Tina s 34 - Delo