109d  »Bucka« lebdela na progi za nov lep dosežek - Delo