106d  Nekaj dobrih zavojev zna, vso progo bo težko zdržala - Delo