8d  GRAWE v 2016 z 16,1 % rastjo in 1,3 milijona evrov dobička - 24ur