Popolna zapora cest Boštanj – Planina in Dobrina – Žamerk in polovična zapora ceste Dobrina – Loka pri Žusmu

Na Šentjurskem bo v aprilu vzpostavljenih več popolnih in delnih zapor cest. 1. aprila 2022 bo izvajalec del vzpostavil popolno zaporo ceste R2-424, odsek 1166 Boštanj–Planina v sklopu sanacije mostu …

Kozjansko.info · 4M

Od danes nekaj več kot enotedenska popolna zapora na cesti med Sevnico in Planino

Od danes je zaradi obnove mostu čez vodotok Sevnična pri kraju Podgorje za nekaj več kot teden dni uvedena popolna zapora na regionalni cesti...

Dolenjski list · 4M