Vodna kriza: ledenike smo stalili. In zdaj?

V senci energetske krize smo pozabili na sušo, čeprav brez vode ni elektrike, niti hrane V nadaljevanju: Komunala Rogaška Slatina je sredi julija obvestila uporabnike, da se zaradi daljšega sušnega …

Finance · 6M

okoljerogaška slatinaekologijahidroelektrarne na...energetikahrvatske vodehranakriza

(intervju) Gre preprosto za to, da razpoložljiva voda ne zadošča več za naše potrebe

Primož Banovec, direktor Inštituta za vodarstvo: Začnimo z meritvami. Koliko vode izgubljajo posamezna komunalna podjetja? Ne vemo, ker ni dobrih podatkov, koliko vode komunalna podjetja sploh črpajo. V nadaljevanju: - …

Finance · 6M

okoljeelesenergetski ukrepiprimož banovecfakulteta za...uniljracsodsavaelektrarneenergetikakomunalne storitveoskrbovalne verigehrvatske vodepodnebje