To so najmočnejša, najbogatejša in najbolj dobičkonosna podjetja na Kozjanskem in Obsotelju v letu 2022

Tudi letos smo preverili, kdo je območju Kozjanskega in Obsotelja (KiO) v lanskem letu najbolj izstopal v smislu celotnih prihodkov, čistega poslovnega izida ter zaposlovanja. N ajveč celotnih prihodkov je …

Kozjansko.info · 4M

To so najmočnejša, najbogatejša in najbolj dobičkonosna celjska podjetja leta 2022

Tudi letos smo pripravili vpogled v revizije letnega ali konsolidiranega letnega poročila poslovanja in preverili, kdo je v lanskem letu najbolj izstopal v smislu celotnih prihodkov, čistega poslovnega izida ter …

Celje.info · 4M